studio

Przedstawiam obrazy malowane przeze mnie na desce - stylizowane na stare ikony. Nie są to ikony tworzone zgodnie z zachowaniem wszelkich kanonów sztuki pisania ikon. Maluję te obrazy techniką olejną nie temperą - jednak wg tradycyjnych wzorów i tematów - na desce zagruntowanej własnym sposobem, nadającym im charakter starych, podniszczonych zębem czasu ikon z różnych obszarów kulturowych, na których powstawały ich oryginały pisane przez wielkich ikonopisarzy. Podobraziem są tu często stare, znalezione deski ze swej natury nadające się do tego rodzaju przedstawień. W kolejnych pracach tego rodzaju zamierzam jednak stosować więcej tradycyjnych elementów technicznych (farby, podobrazia itp.) i mentalnych nie rezygnując jednak z własnych odkryć na tym polu dokonanych być może właśnie pod wpływem obcowania z przedstawianą na ikonach symboliką.

Tego rodzaju malarstwem zajmuję się od kilkunastu lat sprowokowany kiedyś zamówieniem od osoby dobrze zorientowanej w specyfice i tematyce pisania ikon. Prezentowane poniżej obrazy ikon nie przedstawiają sobą być może głębokich wartości duchowych jak w przypadku oryginalnych ikon tworzonych od wieków tradycyjną techniką w atmosferze skupienia i modlitwy, ale malowanie tych obrazów - ikon jest dla mnie każdorazowo wielkim przeżyciem, a osiągany efekt, nie tylko ten malarski zwraca wciąż uwagę wielu ludzi pragnących posiadać je w swoim otoczeniu

Galeria Ikony

Wykonanie strony www: X 2012 r strony internetowe
©2007-2011 - M.Lubieński