studio

Tworzę więc jestem
warsztaty teatralne dla młodzieży ponadgimnazjalnej
opracowanie i realizacja: Anna Miller i Ludwik Lubieński

W latach 2009 - 2010 Studio Praktyk Teatralnych prowadziło cotygodniowe zajęcia teatralne pn. "Tworzę więc jestem" w ramach projektu "Twoja decyzja twoja przyszłość" dla uczetników 7-miu szkól ponadgimnazjalnych Tczewa i powiatu tczewskiego w ilości 75 godzin dla każdej ze szkół.

Galeria:Celem tych praktyk było wykreowanie wspólnego przekonania, że każdy młody człowiek ma szansę świadomego wyboru jak pokierować własnym życiem, jak zostać panem swojego losu. Poprzez wspólne poszukiwanie formy artystycznej ekspresji, posiadającej oprócz cech estetycznych także znaczenie nawiązujące do problemów codziennego życia - chcieliśmy również zaspokoić potrzeby intelektualne, ekspresyjne i emocjonalne młodego człowieka narażonego na zjawisko tzw. wycofania społecznego. Pełnym efektem teatralnych spotkań roboczych było w założeniu pogłębienie u ich uczestników umiejętności twórczego wyrażania siebie. Zajęcia praktyczne oparte były o serie działań - ćwiczeń teatralnych i paratanecznych polegających na improwizacji rozwijającej wyobraźnie i ekspresję młodych ludzi oraz kreującej relacje miedzy nimi. Zajęcia opierały się także na podstawowych ćwiczeniach teatralnych ze stopniowym zwracaniem uwagi na kryjący się w nich element akcji, ekspresji ruchu i koncentracji, na zagadnienia posługiwania się głosem, wyrażania uczuć i nastrojów. Uczestnicy zajęć podejmowali próby wspólnego tworzenia etiud teatralnych w oparciu o teoretyczną i praktyczną analizę znanych sobie sytuacji życiowych w kierunku możliwości ich zmian. Większość uwagi poświęcona była improwizacji teatralnej jako ważnemu elementowi pracy nad tworzeniem przedstawienia. W sensie psychologicznym technika improwizacji stanowi ważny eklement na drodze do pogłębienia wiary w siebie. Efektem powyższych ćwiczeń było także nabycie umiejętności prezentowania się na forum publiczny przed współuczestnikami i obserwatorami zajęć. Przeprowadzenie tych warsztatów w tak dużym środowisku młodzieży wykazało jej spore predyspozycje twórcze na codzień często mało wykorzystywane. Dzięki ćwiczeniom oraz zadaniom teatralnym uczniowie osiągali oryginalne rezultaty. Często dyskutowali o efektach swoich działań, jak również dokonywali analizy artystycznej i co ważne psychologicznej, a także wymiwniali spostrzeżenia nt. problematyki, formy oraz przydatności praktyk teatralnych w procesie nabywania samoświdomości i samokształcenia w życiu.

Wykonanie strony www: X 2012 r strony internetowe
©2007-2011 - M.Lubieński