studio

Kim byś nie był ty bądź... królem!
profilaktyczne warsztaty teatralne dla szkół średnich
opracowanie i realizacja: Anna Miller i Ludwik Lubieński
informacja ogólna

....wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu pedagogów i młodzieży na nowe formy uzupełniające programy profilaktyczne proponujemy Państwu program pt. „Kim byś nie był ty bądź królem”. Program ten jest otwartym spektaklem, który niesie za sobą bardzo jasne i czytelne przesłanie; otrzymałeś od życia, losu, drugiego człowieka coś... szansę, dar, prezent... zostałeś królem, panem swojego losu. Teraz musisz dokonać wyboru, umiejętnie pokierować swoim życiem. Czy potrafisz oprzeć się środowisku, kolegom, panującej modzie czy nałogom? Czy też roztrwonisz swój majątek? Warunkiem zrealizowania idei przedstawienia jest czynny udział w nim młodzieży. „...jedynie przez doświadczenie symbolicznej rzeczywistości, człowiek na próżno szukający swojego „istnienia” i tworzący z tego całą filozofię, może odnaleźć drogę powrotną do świata, w którym nie będzie już kimś obcym..” (C.G.Jung). Kreatorem tej symbolicznej rzeczywistości jest autor przedsięwzięcia, aktor, scenograf i reżyser Ludwik Lubieński, który wraz z aktorką Anną Miller tworzy specyficzny rodzaj teatru, opartego często o improwizację, realizowanego niekiedy w niekonwencjonalnych warunkach, nawiązując tym samym do tradycji dawnego teatru wędrownego.

Galeria:Rolą terapeuty lub pedagoga może być pokierowanie wspólną analizą zaistniałego na scenie zdarzenia i pomoc w uzmysłowieniu niebezpieczeństwa dokonania błędnego wyboru poprzez swoiste odczytanie tego co zawiera przedstawienie oraz przełożenie symboliki na realne życie młodych ludzi. Przy aktywnym udziale młodzieży w analizie wspólnie możemy nazwać wartości i marzenia jakimi kierował się „stary” król oraz inspirować do znalezienia innych pozytywnych wartości i marzeń dla „nowego” (wybranego z widowni) króla. Na scenie powstaje symboliczny obraz dwóch różnych dróg, którymi może podążać młody człowiek w swoim życiu. Jasne staje się też, że cele, jakie stawiają sobie młodzi ludzie na początku każdej z dróg są takie same albo bardzo zbliżone. Być szczęśliwym, nie zaznać samotności, biedy. Na inne sposoby jednak te cele starają się osiągnąć. Jak to się może skończyć? Co pomaga im trwać na drodze, na której wartościami są wzajemna przyjaźń i wspieranie się ( a nie uzależnianie się od innych), wiara w siebie (a nie rekompensowanie niskiego poczucia wartości np. agresywnym zachowaniem)?, stawianie czoła problemom ( a nie uciekanie od nich w alkohol lub narkotyki)?

Na te pytania padają odpowiedzi podczas wspólnej analizy tego co działo się „na scenie”. Celem nas wszystkich – aktorów, pedagogów, młodzieży - będzie próba wykreowania wspólnego przekonania, iż każdy człowiek ma szanse dokonania świadomego wyboru jak pokierować swoim życiem. Kim byś nie był ty bądź królem – panem swojego losu!


15 X 2006
Wykonanie strony www: X 2012 r strony internetowe
©2007-2011 - M.Lubieński