studio

"Maszopi"
maszopi Widowisko plenerowe przygotowywane w oparciu o mity, legendy i prawdziwe dzieje Kaszubów, nadmorskiego ludu wychowanego w uporczywej walce z żywiołem, szorstkiego i twardego na pozór, lecz kryjącego w sercu prawdziwy skarb - umiłowanie niezależności, wolności i Ojczyzny, które to ideały przyświecały także gdyńskiemu Grudniowi 1970. Być może właśnie teatr musi znowu - jak w latach 70-tych - podjąć wysiłek artykułowania prawdy o ciężkiej chorobie wielu zjawisk społecznych naszych dni, wszak dominujący "blichtr" skutecznie je przysłania. Szara rzeczywistość, która w naszych oczach jest jednak pełna barw i odcieni, zdumiewa swoimi sprzecznościami i... pięknem inspirując dodatkowo prace nad "Maszopami".
Mity i legendy to nie tylko opowieści o wymyślonych diabłach, smokach czy bogach, to przede wszystkim opowieści o samym człowieku. O jego walce z siłami przyrody i konfliktach społecznych. O jego marzeniach, klęskach, zwycięstwach i nadziejach.
W widowisku zawarte będą też motywy z życia i śmierci jednego z wielkich patronów naszego miasta Św. Maksymiliana.

Premiera w czerwcu 2014 r.

Ilustracja: fragment ekspozycji muzeum rybackiego w Helu
Wykonanie strony www: X 2012 r strony internetowe
©2007-2011 - M.Lubieński